Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

2020 оны 12-р сарын 20-ны ням гарагт 17:00 цагт Азийн Хойд Бүсийн Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт болно. Уг цугларалтыг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн монгол дээрх албан ёсны YouTube сувгаар шууд дамжуулна. #ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе Уг цугларалтыг 2021 оны 1-р сарын 20 хүртэл үзэх боломжтой.
Есүс 'Та нар ертөнцийн гэрэл мөн' (Матай 5:14) хэмээн айлдсан. #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе бол өөрсдийн болон Христийн гэрлийг тод гэрэлтүүлэх төгс арга зам юм. Та бүхэн жижиг үйлдлүүдээс эхэлж болно.
2020 оны 11-р сарын 21-ний 2:00 цагаас манай YouTube сувгаар дэлхийг хамарсан сүмийн удирдагч Рассэлл М.Нэлсоны амар амгалан, баяр баясгаланг олох зөвлөгөөг сонсоно уу.
Тэргүүн Зөвлөл Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд, тэдний гэр бүлийнхэн, найз нөхдийг Христийн мэндэлсний баярт зориулсан онцгой цугларалтад урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
2020 оны 11-р сарын 16-нд болох Дэлхий даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад бидэнтэй нэгдэж, Залуу Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 150 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлээрэй.
Хамгийн сүүлийн үеийн зарлал ・(Шинэ)Азийн хойд бүсийн шинэ бүрэлдэхүүн ・(Шинэ)Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаал