Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Та бүхэн үүнийг ЭНДЭЭС үзэж болно.
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан шинэ дууг сонсоорой.
КОВИД-19-тэй тэмцэхэд үзүүлсэн тусламж хэрхэн Сүмийн үзүүлж байсан хамгийн том хүмүүнлэгийн тусламж болсон бэ?
.
Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс МОНГОЛ УЛС ДАЯАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОНЦГОЙ ЦУГЛАРАЛТ
#Түүнийгсонсох замуудыг олж, хуваалцах
.
Лэкси Вокэр ба түүний найзууд 2020 оны 6-р сарын 27-нд онлайн тоглолтоо толилуулна
2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган зөвхөн виртуаль хэлбэрээр явагдана
Азийн хойд бүсийн ганц бие залуу залуу насанд хүрэгчид, өсвөр үеийнхний дунд зохион байгуулж байгаа 'Нэг дуу хоолой - Би явж мөн биелүүлнэ' сэдэвт онлайн виртуаль найрал дуунд хамрагдаарай.