Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 10-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Би хэрхэн #Түүнийгсонсдог вэ? | Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон
Табэрнэклын найрал дуучид 'Хамтдаа цуглах нь' нэртэй онцгой хөгжимт өгүүлэмжийг нэвтрүүлнэ. Энэ нь Нью-Йорк хот дахь Дэлхийн худалдааны төвийн цамхгийг онгоц мөргөж осолдсон өдөр болох 9-р сарын 11-ний өдрийг дурсан санах, хохирогчид болон тэдний ар гэрийнхэнд хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой.
Нээлттэй ажлын байрны зар Азийн хойд бүсийн Монгол дахь Институт ба семинарын хэлтэст удирдлaгын туслах ажилд авна. Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү.
“Хүн бүр эрүүл мэндийн ажилтнууд болон улс орныхоо удирдагчдын мэргэн, оновчтой зөвлөмжүүдийг дагавал бид энэхүү дайнд ялж чадна”
Урт, хүндхэн өдөр байв. Дэлхий дахинд цар тахал дэгдээд 7 сар болж байгааг ч хэлэх үү,,,
Христ амилсан учраас бид #ӨнөөдрөөсЭхлэн өөчлөлт хийж чадна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 4-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.