Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Өсвөр үеийнхний дууны дуучин шалгаруулалт
Бид “Сайн мэдээг хуваалцах” сэдэвт дэлхий даяарх нэвтрүүлгийг Азийн Хойд бүсэд дамжуулах хуваарийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.
2022 оны 7-р сарын 31-ний тав дахь ням гаргийн хичээлийг эндээс үзнэ үү.
Ахлагч Дэвид А.Бэднар Микронезын анхны ариун сүмийг онцгойлон адислахдаа Есүс Христийг бүх зүйлийн төв хэмээн хэллээ.
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, Вэнди В.Нэлсон эгч нарын дэлхийн өнцөг булан бүрд буй залуучуудад зориулсан онцгой захиасыг сонсоорой.
Азийн хойд бүсийн Хүний нөөцийн албанд бизнес хамтрагч ажилд авна. Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү.(2022/08/19)
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 4-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Энэхүү нэвтрүүлэг нь Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслахад чиглэсэн болно.