Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс 'Та нар ертөнцийн гэрэл мөн' (Матай 5:14) хэмээн айлдсан. #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе бол өөрсдийн болон Христийн гэрлийг тод гэрэлтүүлэх төгс арга зам юм. Та бүхэн жижиг үйлдлүүдээс эхэлж болно.
2020 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд өөрчлөлт орох болно.
2021 оны өсвөр үеийнхний дууны дуучин сонгон шалгаруулна
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
2020 оны 11-р сарын 16-нд болох Дэлхий даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад бидэнтэй нэгдэж, Залуу Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 150 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлээрэй.
Хамгийн сүүлийн үеийн зарлал ・(Шинэ)Азийн хойд бүсийн шинэ бүрэлдэхүүн ・(Шинэ)Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаал
#Түүнийгсонсох замуудыг олж, хуваалцах
Цаг хугацааны туршид олон шашин сүм хийд барьсаар ирсэн. Эрдэмтэд, тохинуулагчид, төрөл бүрийн шашин шүтлэгтэй хүмүүс мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд эрт, эдүгээгийн ариун сүмийн талаар болон тэдгээр нь хүмүүсийг тэнгэртэй хэрхэн холбодог талаар санал бодлоо хуваалцаж байна.