Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Би хэрхэн #Түүнийгсонсдог вэ? | Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон
Табэрнэклын найрал дуучид 'Хамтдаа цуглах нь' нэртэй онцгой хөгжимт өгүүлэмжийг нэвтрүүлнэ. Энэ нь Нью-Йорк хот дахь Дэлхийн худалдааны төвийн цамхгийг онгоц мөргөж осолдсон өдөр болох 9-р сарын 11-ний өдрийг дурсан санах, хохирогчид болон тэдний ар гэрийнхэнд хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой.
“Хүн бүр эрүүл мэндийн ажилтнууд болон улс орныхоо удирдагчдын мэргэн, оновчтой зөвлөмжүүдийг дагавал бид энэхүү дайнд ялж чадна”
Урт, хүндхэн өдөр байв. Дэлхий дахинд цар тахал дэгдээд 7 сар болж байгааг ч хэлэх үү,,,
Христ амилсан учраас бид #ӨнөөдрөөсЭхлэн өөчлөлт хийж чадна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 4-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Сүмийн төлөвшсөн гишүүний хувьд та бусдад үйлчилж, зааж, удирдан, Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарч, тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавин, бүх хүнийг сайн мэдээг хүлээн авахад урьж байсан туршлагатай байх. Та тэдгээр туршлага дээрээ тулгуурлан, ахмад номлогчоор үйлчлэх боломжтой боллоо.
Азийн хойд бүсийн Монгол дахь үйлчлэлийн төвд доор дурдсан ажлын байранд ажилтан авна. 1. Барилгын албаны менежeр 2. Материал хангамжийн албаны ажилтан 3. Номлолын алба, Гишүүд удирдагчдыг дэмжих хэлтсийн ажилтан Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү. (2021/010/21)