Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 4-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Энэхүү нэвтрүүлэг нь Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслахад чиглэсэн болно.
Ерөнхийлөгч Надмид Намгүр болон Маюуми Намгүр эгч Монголд үйлчлэхээр эргэн ирж буй агуу баяр хөөрөө хуваалцав
'ИХ ЭЗЭНЭЭР ДАМЖУУЛАН ХҮЧ ЧАДАЛ ОЛЖ АВАХ: СЭТГЭЛИЙН ТЭНХЭЭТЭЙ БАЙХ' гэсэн шинэ гарын авлага Монгол хэл дээр хэвлэгдэн гарлаа. Вэбсайтад зочилж, уг гарын авлагаас судлаарай.
Энэ оны 1-р сараас эхлэн орон нутгийн мэдээнүүд монгол хэл дээр нийтлэгдэж эхэллээ. Вэбсайтад зочилж, мэдээ мэдээлэлтэй тогтмол танилцаж байгаарай.
Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэх 12-р сарыг хамгийн гайхалтай сар болгоорой.
Та 2022 оны хуанлиг эндээс татаж авж болно
Азийн хойд бүсийн Монгол дахь үйлчлэлийн төвд доор дурдсан ажлын байранд ажилтан авна. Үүнд: 1. Хангамжийн төв ажилтан 2. Материал хангамжийн албаны ажилтан Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү. (2022/5/19)