Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Монгол орон даяарх Онцгой цугларалт 7-р сарын 20-ны өдөр боллоо.
2020 оны 11-р сарын 16-нд болох Дэлхий даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад бидэнтэй нэгдэж, Залуу Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 150 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлээрэй.
Хамгийн сүүлийн үеийн зарлал ・(Шинэ)Азийн хойд бүсийн шинэ бүрэлдэхүүн ・(Шинэ)Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаал
#Түүнийгсонсох замуудыг олж, хуваалцах
Цаг хугацааны туршид олон шашин сүм хийд барьсаар ирсэн. Эрдэмтэд, тохинуулагчид, төрөл бүрийн шашин шүтлэгтэй хүмүүс мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд эрт, эдүгээгийн ариун сүмийн талаар болон тэдгээр нь хүмүүсийг тэнгэртэй хэрхэн холбодог талаар санал бодлоо хуваалцаж байна.
COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
КОВИД-19-тэй тэмцэхэд үзүүлсэн тусламж хэрхэн Сүмийн үзүүлж байсан хамгийн том хүмүүнлэгийн тусламж болсон бэ?