Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе 2022 сурталчлах хэрэгслүүд
2023 оны Бүсийн шинэ хуанли бэлэн боллоо!
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 10-р сарын 1,2-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Шалгаруулалт 10-р сарын 27 хүртэл хойшлогдсон тул амжиж оролцоорой.
Дуулаачийн сургалт 10-р сарын 17-21 хооронд явадгдах тул, амжиж бүртгүүлэээй.
Бид “Сайн мэдээг хуваалцах” сэдэвт дэлхий даяарх нэвтрүүлгийг Азийн Хойд бүсэд дамжуулах хуваарийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.
Ахлагч Дэвид А.Бэднар Микронезын анхны ариун сүмийг онцгойлон адислахдаа Есүс Христийг бүх зүйлийн төв хэмээн хэллээ.
Азийн хойд бүсийн Хүний нөөцийн албанд бизнес хамтрагч ажилд авна. Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү.(2022/10/21)