Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм та бүхнийг 2024 оны 4-р сарын 1нд болох жил тутмын 192 дахь Ерөнхий чуулганыг үзэхийг урьж байна.
Манай мэдээллийн хуудсанд зочилж, тэдний талаар болон дуудагдсан бүсийнх нь талаар уншаарай.
2024 оны 2-р сарын 28-ны 20:00 цагт тоглолтыг үзэх цаг гаргаарай.
2024 оны 3-р сарын 13-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
2024 оны 3-р сарын 14-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
Цуглаан 12-р сарын 6-ны 19:00 цагт болно. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.
Хагас цагийн шинэ ажлын байр нээгдлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу. (2024/05/27)
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм та бүхнийг 2023 оны 10-р сарын 1нд болох жил тутмын 192 дахь Ерөнхий чуулганыг үзэхийг урьж байна.