Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

2024 оны 2-р сарын 28-ны 20:00 цагт тоглолтыг үзэх цаг гаргаарай.
2024 оны 3-р сарын 13-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
2024 оны 3-р сарын 14-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
Цуглаан 12-р сарын 6-ны 19:00 цагт болно. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.
Энэ жил #ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе аяны хүрээнд яг л Аврагчийн адил хайртай хүмүүстээ хайраа харуулахад төвлөрөөрэй. 12-р сарын турш гэр бүл, найз нөхдөө баярлуулах арга бодож ол. Дэлхийн жинхэнэ Гэрэл болох Есүсийг дагаснаар та гэр бүл, найз нөхөд, ажлынхан, бүр танихгүй хүмүүсийн амьдралд хүртэл бага ч гэсэн гэрэл авчирч чадна! Гэрлээ хуваалцахад бэлэн үү? Аянд нэгдээрэй!
Ахлагч Квинтин Л.Күк болон түүний гэргий Мэри Күк эгч дэлхий даяарх залуучуудад хандан онцгой захиас хүргэх болно.
Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхнийг 2023 оны 10-р сарын 22-нд болох Есүс Христийг гэрчлэх анхны дэлхий дахины өсвөр үеийнхний гэрчлэлийн цугларалтад урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм та бүхнийг 2023 оны 10-р сарын 1нд болох жил тутмын 192 дахь Ерөнхий чуулганыг үзэхийг урьж байна.