Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Ахлагч Дэвид А.Бэднар Микронезын анхны ариун сүмийг онцгойлон адислахдаа Есүс Христийг бүх зүйлийн төв хэмээн хэллээ.
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, Вэнди В.Нэлсон эгч нарын дэлхийн өнцөг булан бүрд буй залуучуудад зориулсан онцгой захиасыг сонсоорой.
Азийн хойд бүсийн Монгол дахь үйлчлэлийн төвд дуудлагын жолооч ажилд авна. Зарын дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү. (2022/06/07)
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 4-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Энэхүү нэвтрүүлэг нь Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслахад чиглэсэн болно.
Ерөнхийлөгч Надмид Намгүр болон Маюуми Намгүр эгч Монголд үйлчлэхээр эргэн ирж буй агуу баяр хөөрөө хуваалцав
'ИХ ЭЗЭНЭЭР ДАМЖУУЛАН ХҮЧ ЧАДАЛ ОЛЖ АВАХ: СЭТГЭЛИЙН ТЭНХЭЭТЭЙ БАЙХ' гэсэн шинэ гарын авлага Монгол хэл дээр хэвлэгдэн гарлаа. Вэбсайтад зочилж, уг гарын авлагаас судлаарай.
Энэ оны 1-р сараас эхлэн орон нутгийн мэдээнүүд монгол хэл дээр нийтлэгдэж эхэллээ. Вэбсайтад зочилж, мэдээ мэдээлэлтэй тогтмол танилцаж байгаарай.