Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Манай мэдээллийн хуудсанд зочилж, тэдний талаар болон дуудагдсан бүсийнх нь талаар уншаарай.
Ахлагч Үлиссэс Соарэс болон түүний гэргий Росана Соарэс эгч дэлхий даяарх залуучуудад хандан онцгой захиас хүргэх болно. Илүү ихийг олж мэдэх
2024 оны 2-р сарын 28-ны 20:00 цагт тоглолтыг үзэх цаг гаргаарай.
2024 оны 3-р сарын 13-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
2024 оны 3-р сарын 14-ны лхагва гаргийн 18:30-20:00 цагт
Цуглаан 12-р сарын 6-ны 19:00 цагт болно. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.
Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхнийг 2023 оны 10-р сарын 22-нд болох Есүс Христийг гэрчлэх анхны дэлхий дахины өсвөр үеийнхний гэрчлэлийн цугларалтад урьж байна.
Хагас цагийн шинэ ажлын байр нээгдлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу. (2024/4/19)