Өсвөр үеийнхний дууны дуучин шалгаруулалт  

Audition poster

2023 оны өсвөр үеийнхний дууны дуучин шалгаруулалт!

Шалгаруулалтад хэн оролцох вэ? 

14-30 насны ганц бие эрэгтэй, эмэгтэй (Өсвөр үеийнхэн/ Ганц бие залуучууд) 
Сүмийн гишүүд, гишүүн бус хүмүүс 
♪ Найзаа уриарай ♪ 
Студийн хоолой бичлэгт оролцохоор Улаанбаатарт ирэх боломжтой байх (2022/12-2023/1)

Жич: Дуу бичлэгтэй холбоотой унаа, хоолны зардлыг бид хариуцна.

youth music audio poster

Шалгалуулалтад оролцох 

Доорх хоёр дууны аль нэгийг дуулан, бичлэгээ илгээнэ үү. 

1. Өсвөр үеийнхний 2019 оны уриа дуу (Түүнийг хайрлаваас) 

https://www.youtube.com/watch?v=CU20cJMSsN0 

2. Өсвөр үеийнхний 2022 оны уриа дуу (Их Эзэнд найд) 

https://www.youtube.com/watch?v=LCeFv3Sqih8 

Бичлэг хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2022 оны 10-р сарын 27 (Пүрэв гараг)  

Өөрийн мэдээлэл болон бичлэгээ энд дарж илгээнэ үү.