Гар тэрэгний аялал амжилттай боллоо

Гар тэрэгний аялал амжилттай боллоо

2013 оны 7-р сард Сэлэнгэ аймагт сүмийн өсвөр үеийн гишүүдэд зориулсан нийт 3 өдрийн гар тэрэгний аялалыг амжилттай зохион байгууллаа. УБ Баруун Гадас, УБ Зүүн дүүрэг болон Дархан дүүргийн бүх Монголыг хамарсан нийт 400 орчим өсвөр үеийнхэн оролцосн юм. Сүмийн анхдагчдыг дурсан санах үүднээс гар тэргээр аялан зорьсан газраа хүрсэн бөгөөд адал явдалтай, хөгжилтэй, сургамжтай сайхан аялал боллоо.