2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы найрал дуучид тоглолтын өмнө

2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы Ням гаргийн үдээс хойших хуралдааны үеэр янз бүрийн орны найрал дуучид дууллаа. Видеонд Өмнөд Солонгосын найрал дуучдын бичлэгийг авах үеийн дүр зургийг харуулав.