Шуудангийн хаяг: Hong Kong China Temple 2 Cornwall street Kowloon tong Kowloong, Hong Kong Хуваарь:
Kowloon
Факс: (852) 2768-8897
2 Cornwall street, Kowloon tong  
Hong Kong
Утас: (852) 2339-8100

Дэлгэрэнгүй (Англи хэлээр)