Шуудангийн хаяг: Hong Kong China Temple 2 Cornwall street Kowloon tong Kowloong, Hong Kong Хуваарь:
  Kowloon
  Факс: (852) 2768-8897
  2 Cornwall street, Kowloon tong  
  Hong Kong
  Утас: (852) 2339-8100

  Дэлгэрэнгүй (Англи хэлээр)