Чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 10-р сарын 1,2-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 4-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 10-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 4-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Өнгөрсөн Бямба, Ням гарагт буюу 2014 оны 3-р сарын 01-02-нд Улаанбаатар Баруун Гадас, Улаанбаатар Зүүн Дүүргийн хамтарсан онцгой чуулган болж Монгол улсын сүмйн түүхэнд цоо шинэ хуудас нээгдлээ.
Христийн мэндэлсэн баярт зориулсан жил бүр уламжлал болгон хийдэг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн онцгой чуулган болж өнгөрлөө.
18-30 насны залуучуудын чуулган Булган аймгийн Хялганатад 3 өдрийн турш тун хөгжилтэй, сүнслэг болж өнгөрлөө.