Сүмийн үйлчлэлийн төв нь сүмийн бүх байрны аюулгүй байдал, ашиглалт, орчуулгын ажил болон бүхий л дотоод үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг.
Улаанбаатар
Факс: +976-11-460290
Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Токиогийн гудамж-6
Монгол Улс
Утас: +976-11-463001