Сүмийн үйлчлэлийн төв нь сүмийн бүх байрны аюулгүй байдал, ашиглалт, орчуулгын ажил болон бүхий л дотоод үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг.
    Улаанбаатар
    Факс: +976-11-460290
    Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Токиогийн гудамж-6
    Монгол Улс
    Утас: +976-11-463001