COVID-19 дэлхий даяарх гэгээнтнүүдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? 

  meeting image
  missionary image
  image updates

  Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн сайтар ажиглаж байна

  Энэхүү нийтлэл шинэ мэдээ мэдээллээр тогтмол шинэчлэгдэж байна. Хамгийн сүүлд оруулсан мэдээллийн тэмдэглэсэн цагийг харна уу.

  temple
  GC-image
  church-image
  mtc
  meeting house

  Нэмэлт мэдээлэл