Хэлний ням гаргийн ангиуд / Language Sunday School Classes

Please note that Bishop or Branch President approval is required for an individual to participate in one of these classes. If you have any questions, please contact your local leader.

For leaders - please refer to the Asia North Area Presidency letter, “Language Sunday School Classes” dated February 2, 2023, for more information.

Эдгээр хичээлийн аль нэгд оролцох бол бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчөөс зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай. Хэрэв танд асуулт байвал орон нутгийн удирдагчтайгаа холбогдоно уу.

Удирдагчдын хувьд, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2023 оны 2-р сарын 2-нд илгээсэн 'Хэлний ням гаргийн ангиуд' гэх захидлыг үзнэ үү.

 

English Class / Англи хэл дээр явагдах анги

Portuguese Class (originating from the Kansai Area) / Португал хэл дээр явагдах анги (Кансай бүсээс гаралтай):

Portuguese Class (originating from the Kanto Area) / Португал хэл дээр явагдах анги (Канто бүсээс гаралтай):

Spanish Class/Испани хэл дээр явагдах анги:

Chinese Class / Хятад хэл дээр явагдах анги : 

Tagalog Class / Шизүока гадасны тагалог хэл дээрх ням гаргийн анги: