Өсвөр үеийнхэнд зориулсан дуу шинээр гарлаа

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан шинэ дууг сонсоорой. 

 

Сайхан өдөр

Бүхнийг мэднэ гээд

Бүр ямар байх ёстойг хүртэл би

Бүгдийг төлөвлөлөө

Гэвч надад зориулсан төлөвлөгөө Түүнд бий

Цаг агаар муудах үед

Тэнгэр лүү заримдаа би хашгирчихдаг юм

Өнөөдөр хур орохооргүй байсан юм

Өөрт минь ч хэрэгтэй байгаагүй юм

Өмнөх дахилт

Амьдрал таашгүй

Санаснаар болохгүй ч байж магад

Дахилт:

Санаснаар бүтэхгүй байгаа ч

Сайхан өдөр ирнэ

Царайнд инээд тодорно

Сэтгэлээр би юунд ч унахгүй

Учир нь би мэднэ

Юу ч тохиосон бүгдийг Тэр мэднэ

Тэр намайг ер орхихгүй

Тиймээс би дажгүй

Сайхан өдөр заавал ирнэ

2-р бадаг

Бүх дэлхийг Тэр бүтээв

Бүр тэнгэр дэх оддыг Тэр бүтээв

Бурхан бүгдийг мэддэг

Бурхан бүгдийг зөв хийдэг

Хэзээ салхилахыг Тэр мэддэг

Суралцаж ухаарч буй зүйлсэд минь ч

Санаанаас хэзээ ч үл гарах зүйлд ч

Өмнөх дахилт

Дахилт