2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулган

GC image

Хоёрдугаарт, бид хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн бурханлаг охид, хөвгүүд гэдгээ санах нь аз жаргалын чухал хэсэг гэдгийг би ойлгосон.

2023 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган Ахлагч Гари Б.Сабин

Ерөнхий чуулган гэж юу вэ?

Ерөнхий чуулган бол дэлхий даяар 48 сая гаруй хүн үздэг онлайн хуралдаан юм. Энэхүү чуулганаар Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн сургаалыг зааж, дэлхийн бүх хүнд зориулсан захиасыг хуваалцдаг. Та энэхүү чуулганыг үзсэнээр энэ амьдралын зорилго, аз жаргалтай гэр бүлийн нууц гэх мэт бусад олон сэдвийн талаар сурч авах боломжтой.

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2024 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганд урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн зөвлөл, Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.

Тэргүүн зөвлөлөөс ирсэн зааварчилгааг дагахтай холбогдуулан, бид таныг доор дурдсан хуваарын дагуу ерөнхий чуулганд оролцохыг урамшуулж байна.

Азийн Хойд бүс энэ жилээс эхлэн Ерөнхий Чуулганыг олон улс даяарх гишүүдтэй хамт тухайн бямба, ням гарагт үзэхээр шийдээд байна.

  • Бямба гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ: 4-р сарын 7 (Ням гараг)
    • Хаана: Орон нутгийн удирдагчид зааварчилгаа өгнө
  • Ням гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ:  Гишүүд өөрсдөө шийднэ үү
    • Хаана: Гишүүд өөрсдөө шийднэ үү
GC family

Татаж авах холбоос
(General Conference Notebook Download link)

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ерөнхий чуулганы тэмдэглэлийн дэвтэр
 

Ерөнхий чуулганы видеоны холбоосууд
(General Conference Video links)

Номын сан (Gospel Library) 

Youtube Coming Soon

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Morning (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Afternoon (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2024оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Evening (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн өглөөний хуралдаан 
(Монгол аудио+Монгол хадмал) 

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан 
(Монгол аудио+Монгол хадмал) / Sun. Afternoon (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2024 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал) Sunday Afternoon