2022/07/16

Сайн мэдээг хуваалцах

image

Бид “Сайн мэдээг хуваалцах” сэдэвт дэлхий даяарх нэвтрүүлгийг Азийн Хойд бүсэд дамжуулах хуваарийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.

Номлолын хэлтэс, Санваар ба гэр бүлийн хэлтсээс 2022 оны 4-р сарын 25-нд илгээсэн “Сайн мэдээг хуваалцах” сэдэвт дэлхий даяарх нэвтрүүлгийн тухай захидалд дурдсанчлан уг нэвтрүүлэг нь ахлагч Дийтр Ф.Угдорф, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк нарын захиас, гэрчлэлийг сонсох гайхалтай боломж олгохын зэрэгцээ энэ үеэр Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бид хайрлах, хуваалцах, урих зарчмууд болон долоо хоног тутмын тойргийн номлогчийн зохицуулах хурлын ач холбогдлын талаар Бүсдээ зориулсан онцгой захиаснуудыг хуваалцах болно.

Бид хүн бүрийг энэхүү нэвтрүүлгийг үзэж, аврал, өргөмжлөлийн ажлыг урагшлуулах илчлэлтийг хүлээн авахад өөрсдийгөө бэлтгэхийн төлөө залбирахад уриалж байна.

Огноо: 2022 оны 7-р сарын 16-ны бямба гаргийн 18:00 цагаас дамжуулна.

Нэвтрүүлгийн холбоос: https://bit.ly/3HM5toC