2021/12/19

Азийн хойд бүсийн Христийн мэндэлсний баярын үдэш

Chritmas

Азийн хойд бүсийн Христийн мэндэлсний баярын үдэш

Бид бүх гишүүнийг гэр бүлийнхэн, найз нөхдийнхөө хамт уянгалаг дуу хөгжим, бүсийн орон орны гишүүдийн гэрчлэл, судар хуваалцах үйл ажиллагаа болон Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас бүхий “Азийн хойд бүсийн Христийн мэндэлсний баярын үдэш”-т оролцохыг урьж байна.

Энэхүү үйл явдлыг 2021 оны 12-р сарын 19-ний ням гарагт бүсийн олон нийтийн мэдээллийн сувгаар дараах цагуудад шууд дамжуулна. Та бүхнийг гишүүдэд уг мэдээллийг хүргэн, тэднийг гэр бүл, найз нөхдөө ч мөн уг үйл ажиллагаанд урихыг урамшуулан дэмжинэ гэж бид найдаж байна. Энэ жилийн Христийн мэндэлсний баяраар бид дэлхийг гэрэлтүүлэхээр бүх хүнд нээлттэй нэгэн хөтөлбөрийг бэлдлээ.

Монгол: 2021 оны 12-р сарын 19-ний 16:00

Шууд дамжуулах холбоос :
Church Streaming Site> Шууд дамжуулах холбоосыг тун удахгүй байрлуулна
YouTube >  Шууд дамжуулах холбоосыг тун удахгүй байрлуулна

 

Christmas Devotional

A Christmas Evening with the Asia North Area

We invite all members and their friends to “A Christmas Evening with the Asia North Area” featuring beautiful music and scripture readings by members from different countries in our Area. The Area Presidency will also have the opportunity to offer brief remarks.

This event will be broadcast live on Sunday December 19, 2021 at the following time as specified below, via our Area’s social media channels. We would be grateful if you could inform members and encourage them to invite their families and friends to watch this event. As part of our efforts to light the world this Christmas, we have designed the program to be welcoming to all.

2021/12/19 16:00 (Mongolia time)

Streaming link
Church web page link  > A link will be released soon
YouTube > A link will be released soon