Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас:  Бошиглогчийг дагах, илчлэлт хүлээн авах 

  Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас: Бошиглогчийг дагах, илчлэлт хүлээн авах

  Бүсийн гишүүдэд саяхан илгээсэн 2019 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн захидал, зурагт хуудас үзэх холбоосыг та эндээс олно уу. 

   

  “Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захидал”-ыг үзэхийн тулд энд дарна уу.  

   

  Холбогдох “Зурагт хуудас”-ыг үзэхийн тулд энд дарна уу.