Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас:  Бошиглогчийг дагах, илчлэлт хүлээн авах 

Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас:  Бошиглогчийг дагах, илчлэлт хүлээн авах

Бүсийн гишүүдэд саяхан илгээсэн 2019 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн захидал, зурагт хуудас үзэх холбоосыг та эндээс олно уу. 

 

“Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захидал”-ыг үзэхийн тулд энд дарна уу.  

 

Холбогдох “Зурагт хуудас”-ыг үзэхийн тулд энд дарна уу.