Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын шинэ удирдлага

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын шинэ удирдлага

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын шинэ удирдлага

Аллан болон Лаури Мэйнс хоёр нь Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын Монгол дахь орон нутаг хариуцсан шинэ удирдлагаар 2015 оны 12 сарын 24-нд хүрэлцэн ирсэн. Ноён Аллан нь бизнес болон боловсролын чиглэлээр суралцсан. Тэрээр Снөү коллежид бизнесийн удирдлагын чиглээр 2 жил, Бригам Янгийн Их Сургуульд бизнесийн ухаанаар бакалавр мөн тус сургуульд магистр хамгаалсан. Түүнчлэн тэрээр  25 жилийг заахад мөн дахин 11 жилийг бусад багш нарт сургаж, зөвлөгөө өгөхөд зориулсан юм. Мөн тэрээр эхнэр хатагтай Лаурагийн хамт Бригам Янг Их Сургуулын Англи Хэлний Төвд Англи хэлийг хоёрдагч хэл болгон заах тусгай сургалтанд мөн Англи хэлийг хоёрдогч хэл болгон заах багш нарыг дасгалжуулах нэмэлт сургалтанд тус тус хамрагдсан. Ноён Мэйнс болон хатагтай Мэйнс хоёрыг Монголд авчиран Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагыг удирдуулснаар (DIC) Англи хэл заах хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах боломжтой болж байгаа юм. Тэд Дэзэрэтийн англи хэлний багш нарыг амжилттай заахад нь туслахын тулд тэдний хэрэгцээ болон чанартай заах талаас нь Англи хэлний сургалтыг аль хэдийн  явуулж эхлээд байна.    

Доктор Сатфин нь Улаанбаатар хотод амьдарч буй сайн дурын Англи хэлний багш ба анагаах ухааны эмч хүн юм. Тэрээр саяхан бөөрний доголдол сэдвээр SOS Монгол Улаанбаатар Олон Улсын эмнэлэгт лекц тавихаар уригсан ба тухайн лекц 30 гаруй хүний ирцтэй байлаа. Доктор Сатфин нь Уайомин мужийн Рок Спринг хотод 31 жил бөөрний мэс заслын чиглэлээр ажилласан. Тэрээр хатагтай Сатфиний хамт Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагад харьяалагдан ажилладаг. Тэд 2017 оны 4 сар хүртэл Монголд амьдрахаар төлөвлөж байгаа юм. Тэд одоогоор Монголын Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Англи хэлний багш нарт төлбөргүй Англи хэл зааж байна. Одоогийн байдлаар тэдний ангид 10 Англи хэлний багш суралцаж байгаа бөгөөд сургуулийн зүгээс доктор Сатфин болон хатагтай Сатфинд Монголд амьдрах зардлаа өөрсдөө гарган, туршлага болон мэдлэгээ харамгүй хуваалцаж байгаад талархлаа илэрхийлж байгаа юм.      

A New Director for Deseret International Charities

Alan and Laurie Maynes arrived on the 24th of December as the new Mongolian Country Directors for Deseret International Charities.  Mr. Maynes’ education was in Business and Education.  He received an Associate Degree from Snow College in Business Management, a Bachelors Degree from Brigham Young University in Business Education, and a Masters Degree in Community Education from Brigham Young University.  He spent 25 years teaching and another 11 years training and supervising other teachers.  He and Mrs. Maynes attended some special training in teaching English as a second language at Brigham Young University’s English Language Center (ESL).  They also attended additional training at BYU-Hawaii receiving instruction in the training of ESL teachers. Bringing Mr. and Mrs. Maynes to Mongolia to direct Deseret International Charities (DIC) shows the strong commitment DIC has to maintain a quality English teaching program.  They have already begun visiting English classes to access the quality and needs so as to begin training and helping DIC’s English teachers to be very successful.

Dr. Michael Sutphin is a volunteer English teacher and medical doctor serving  in Ulaanbaatar.   He recently was invited to present a lecture on urologic emergencies to the SOS Medica Mongolia UB International Clinic .  There were over 30 medical personnel that attended the lecture.   Dr. Sutphin is a urologist with over 31 years of service in Rock Springs, Wyoming.   He and Mrs. Sutphin are affiliated with Deseret International Charities.  They plan to be in Mongolia until April of 2017.  They are currently teaching  a free English class to the English teaching staff at the University of Mongolian Health Sciences in Ulaanbaatar.  They have 10 English teachers participating in the class.  The University of Mongolia expresses their appreciation to Dr. and Mrs. Sutphin for their generosity in living in Mongolia at their own expense and sharing their wealth of knowledge and experience.