Христээр дамжуулан илүү ихийг олж авах нь

Та Есүс Христийн талаар юу мэдэх  вэ?

Илүү ихийг олж мэдэхийг хүсвэл энд дарна уу

Амьдралдаа илүү их ... олоход  Есүс Христ хэрхэн тусалдаг вэ?