7 дахь өдөр: Есүс өлсгөлөн хүмүүсийг хооллосонтой адил та ч бас хүмүүсийг хооллож чадна

7 дахь өдөр: Есүс өлсгөлөн хүмүүсийг хооллосонтой адил та ч бас хүмүүсийг хооллож чадна

Танилцуулах хэсэг

Есүсийн үгийг сонсохоор хэдэн мянган хүн цугларахад Тэрээр таван талх, хоёр загасаар ганц ч хүнийг орхилгүй, бүх хүнийг гайхамшигтай хооллосон юм. Өнөөдөр бидэнд үүнтэй адил үйлдэх боломж гарч байна. Христийн мэндэлсний баярын өдрүүдийг бүх хүний хувьд элбэг дэлбэг байлгахад тусалж болох олон арга замыг судал.

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

  • Орон нутгийн хүнсний агуулахад мууддаггүй хоол хүнс хандивла. (“Миний дэргэдэх хүнсний агуулах” гэсэн Google хайлтыг ажиллуулах SMART LINK)
  • Санхүүгийн боломж тааруу хөршөө оройн хоолонд урь.
  • Сүнслэг өлсгөлөнг хэрхэн давах талаар суралц. (https://www.lds.org/ensign/1997/11/he-hath-filled-the-hungry-with-good-things.p1?lang=eng)

Оролцож болох өөр арга замууд

Судар

МАТАЙ 14:19

19. Есүс хурсан олонд зүлгэн дээр суухыг тушаагаад таван талх, хоёр загасыг авч, тэнгэр өөд ширтэж, хүнсийг ерөөгөөд талхаа хувааж шавь нартаа өгөв. Шавь нар нь хурсан олонд өгө[в].

Товч хэсэг

БИ ӨЛСГӨЛӨН ХҮМҮҮСИЙГ ХООЛЛОНО

БИ ӨЛСГӨЛӨН ХҮМҮҮСИЙГ ХООЛЛОНО