5 дахь өдөр: Есүс өвчтэй нэгнийг эдгээсэн шиг та ч мөн хэн нэгнийг эдгээж чадна

5 дахь өдөр: Есүс өвчтэй нэгнийг эдгээсэн шиг та ч мөн хэн нэгнийг эдгээж чадна

Танилцуулах хэсэг

Есүс бусдын зовлон шаналлыг хэнээс ч илүү, онцгой ойлгодог байв. Түүнийг амьдарч байх үед олон хүн өвчтэй хүмүүсийг үл ойшоодог байсан бол харин Есүс тэднийг хайж олдог байсан. Өнөөдөр бид өвдөж, зовж шаналж байгаа хүмүүсийг Түүний үлгэр жишээгээр тав тухтай байлгаж, хайрлаж энэрэх боломжтой.

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

  • Эд эрхтэн хандивлагч бол.
  • Орон нутгийн цусны төвд цусаа өг.
  • Өвчтэй юм уу өвдөж шаналж байгаа хайртай хүмүүсийнхээ төлөө өдөр бүр залбирах шийдвэр гарга.

Оролцож болох өөр арга замууд

Судар

МАТАЙ 8:2-3

2. Уяман өвчтэй нэгэн хүн Түүн дээр ирээд, өмнө нь сөгдөж,
-Эзэн минь, хэрэв Та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэхэд,
3. Есүс гараа сунган түүнд хүрч
-Хүсэж байна. Цэвэрш гэв. Тэр даруй түүний уяман өвчин нь цэвэршжээ.
Товч хэсэг

БИ ӨВЧТЭЙ ХҮМҮҮСТ ТУСАЛНА

БИ ӨВЧТЭЙ ХҮМҮҮСТ ТУСАЛНА