Монгол дахь онцгой чуулган

poster

Монгол дахь онцгой чуулган

2024 оны 5-р сарын 19-ны лхагва гаргийн 9:00-10:30

Оролцогч : Ахлагч Соарэс болон Соарэс эгч, ахлагч Маккюн болон Маккюн эгч, ахлагч Савстром болон Савстром эгч

Байршил: Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордон

Оролцогч: Монгол дахь гишүүд

Шууд дамжуулалт: https://bit.ly/2024eldersoaresdev_mon