БЯИС-ын ерөнхийлөгч С.Шэйн Рийс оролцох бүс даяарх онцгой цугларалт

poster

БЯИС-ын ерөнхийлөгч С.Шэйн Рийс оролцох бүс даяарх онцгой цуглара

Огноо: 5-р сарын 12 (Ням гараг)

Цаг: 18:00-19:30

Байршил  : Киото гадасны Ибараки тойрог

Оролцогчид: Хүн бүр, ялангуяа өсвөр үеийнхэн, эцэг эхчүүд, ганц бие залуучууд

Нэвтрүүлэг үзэх холбоос: YouTube