Христийн сургаал ба амьдрал

image

2024 оны бүсийн шинэ хуанли нь Азийн хойд бүсийн авьяаслаг гэгээнтнүүдийн бүтээлүүдийг харуулсан. Энэ жил болсон '2024 оны бүсийн хуанлид зориулсан дүрслэх урлагийн наадам'-д гишүүд 30 гаруй Христэд төвлөрсөн бүтээл илгээж, гэрчлэл болон авьяасаа хуваалцсан. Эдгээрээс 13 нь 2024 оны хуанлид тавигдсан ба бусдаас нь бид Сүмийн олон нийтийн сүлжээний сувгуудад тавьж, Аврагчийн хайрыг гэрчилнэ. Оролцсон бүх хүнд бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Оролцсон бүх уран бүтээлчид бид чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье.

2024 оны бүсийн хуанлид шалгарсан бүтээлүүд (Хуанлид тавигдсан дарааллаар)

Image
Есүс Христ, Амьдралын гэрэл Акрилик зураг | Такахаши, Шохэй, Япон
Image
Есүс Христ Тосон будаг | Таманаха, Элис Юри, Япон
Image
Гэрээний зам Дижитал бүтээл | Андриа Викстра, Гуам
Image
Загалмайгаас буух нь Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн баримал | Кивүүн Парк, Солонгос
Image
Хоньчин Серамик | Чон Хэ Ким, Солонгос
Image
Амилсан Есүс Христ Цутгамал | Харазоэ Хиротоши, Япон
Image
Иммануел Зурсан зураг | Эзаки, Айри, Япон
Image
Үүрд мөнхөөс хүртэгчид Тосон будаг | Ханна Чой, Солонгос
Image
Талбай цагаан хадахад бэлэн байна Тосон будаг | Ханна Чой, Солонгос
Image
Тэр амьд Тосон будаг | Квансүүк П., Солонгос
Image
Иммануел Зурсан зураг | Эзаки, Айри, Япон
Image
Есүс Христ, Амьдралын гэрэл Акрилик зураг | Такахаши, Шохэй, Япон
Image
Нарийн бөгөөд шулуун зам Зурсан зураг | Хонгорзул Бат-Оргил, Монгол

Азийн хойд бүсийн гэгээнтнүүдийн бусад бүтээл (Нэрний үсгийн дарааллаар)

Image
Цагаатгал Зурсан зураг | Окицү, Исао, Япон
Image
Энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй Зурсан зураг | Жион Хи Ким, Солонгос
Image
Сургаал ба Гэрээ, 121-р хэсэг, зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно Зурсан зураг | Окицү, Исао, Япон
Image
Гэрэл рүү тэмүүлэх нь Фото зураг | Камакүра, Ицүки, Япон
Image
Есүс Христ ба найман гайхамшиг Зурсан зураг | Ёошихаши, Сакүра, Япон
Image
Сайхан сэтгэл Зурсан зураг | Амада, Мики, Япон
Image
Сүүлчийн зоог Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн баримал | Кивүүн Парк, Солонгос
Image
Гэр лүүгээ хамт явцгаая Зурсан зураг | Такашима, Саки, Япон
Image
Хайрын мутар Зурсан зураг | Нагахама, Акира, Япон
Image
Есүс Христтэй хамт амьдралын хамгийн сайхан мөч Зүймэл | Нон Сан Ким, Солонгос
Image
Есүс Христийн төрөлт Зурсан зураг | Мацүно, Рокүро, Япон
Image
Бяцхан Есүс Зурсан зураг | Амада, Мики, Япон
Image
Сайн мэдээний гэрэл Зурсан зураг | Жион Хи Ким, Солонгос
Image
Их Эзэний ариун сүм Бусад (модон самбар дээрх үсгээр урласан бүтээл) | Шигэнага, Акитоши, Япон
Image
Арван тушаал Бусад (модон самбар дээрх үсгээр урласан бүтээл) | Шигэнага, Акитоши, Япон
Image
Есүсийн хийсэн зүйл Зурсан зураг | Мичирү Тада, Япон
Image
Гүрван мэргэн Есүсийг төрөхөд үзэгдсэн одыг харав Зурсан зураг | Гантулга, Монгол
Image
Гүрван мэргэн Есүсийг төрөхөд үзэгдсэн одыг харав Зурсан зураг | Гантулга, Монгол