2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган

GC image

Бид хамгийн хүнд хэцүү цагт ч найдварыг тээж чадна, тээх ч ёстой. 

АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганд урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно. 

churchofjesuschrist.org/broadcast (шууд нэвтрүүлэг) 

churchofjesuschrist.org/general-conference (архив) 

YouTube  (шууд нэвтрүүлэг ба архив)

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (хадмал орчуулгатай)
Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан
Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан
Санваарын нэгдсэн хуралдаан
Ням гаргийн өглөөний хуралдаан
Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан

Ерөнхий чуулганы бэлтгэл

Hearken
Seek to Hear