2020/10/03-04

2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган 

GC image

 Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.

https://bit.ly/3imSMSZ(LIVE)

 https://bit.ly/3iBK30a(archive)

YouTube холбоосыг эндээс харна уу
(Бид 10- сарын 10, 11-нд дамжуулан нэвтрүүлэх тул холбоос дээр дарна уу).

 


Үүний бэлтгэл болгож сүүлийн чуулганы тухай видео клипийг үзнэ үү.