16 дахь өдөр: Есүс энэрэнгүй ханддаг байсан шиг та ч бас энэрэнгүй байж чадна

16 дахь өдөр: Есүс энэрэнгүй ханддаг байсан шиг та ч бас энэрэнгүй байж чадна

Танилцуулах хэсэг

Энэ талаар өгүүлсэн Библи дээрх хамгийн богино үгс бидэнд ердөө “Есүс уйлав” хэмээсэн байдаг. Гэхдээ энэ нь Есүс Христ бусдад хэрхэн энэрэнгүй ханддаг байсан талаар олон зүйлийг хэлдэг билээ. Бид зовж зүдэрч байгаа хүмүүст Түүнтэй адил санаа тавин, энэрэнгүй сэтгэлээр хандаж, эдгээж болно.

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

  • Орон нутгийнхаа sub-for-Santa хөтөлбөрт оролцож, баярын уур амьсгал хэрэгтэй байгаа гэр бүлд тусал.
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зөвхөн урамшуулан дэмжсэн сэтгэгдэл үлдээ.
  • Өнөөдөр хэн нэгэнд энэрэнгүй сэтгэлийн тусламж үзүүлэх боломж гаргаж өгөхийг гуйж залбир.

Оролцож болох өөр арга замууд

  • Go Fund Me дээр тусламж хэрэгтэй байгаа гэр бүл эсвэл хэн нэгний дансыг олж, хандив өргө.
  • Гэр оронгүй хүний нүд рүү эгцлэн харж, инээмсэглэхээс бүү эмээ.
  • Ганц бие эцэг эхийн хүүхдийг сайн дураараа харж өгч, Христийн мэндэлсний баярын зүйлсээ худалдан авч дуусахад нь тусал.
  • Галт тэргэнд хэн нэгэнд суудал тавьж өгөх эсвэл хэн нэгэнд машин тавих сайн зогсоолоо тавьж өг.

Судар

МАТАЙ 14:14

14. Эрэг дээр гарахдаа Есүс асар олон хүн байхыг хараад тэднийг ихэд өрөвдөн, өвчтөнүүдийг нь эдгээв.

Товч хэсэг

БИ  НИГҮҮЛСЭНГҮЙ СЭТГЭЛЭЭ ХАРУУЛНА

БИ  НИГҮҮЛСЭНГҮЙ СЭТГЭЛЭЭ ХАРУУЛНА