Шинэ Зууны Залуус

Шинэ Зууны Залуус

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс энэ сарын 18-ны 12 цагт 'Шинэ Зууны Залуус' нэртэй 12-16 насны өсвөр үеийн залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн дунд маш сонирхолтой нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулахаар болжээ. Уг үйл ажиллагаанд заавал сүмийн гишүүнд гэлтгүй сонирхсон өсвөр үеийнхэн оролцох боломжтой юм. Эцэг эхчүүд өөрсдийн хүүхдүүдээ дагуулан ирэх боломжтой. Бүх үйл ажиллагаа үнэ төлбөргүй. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт:

  • Видео клип хэрхэн хийдэг вэ? Танилцуулга болон товч сургалт. Урлагын авъяасаа нээхэд туслана.
  • Англи хэлийг амжилтайгаарй суралцах арга сэдвээр Америк багштай ярилцана. Сүмийн үнэгүй Англи хэлний хөтөлбөр болон бусад холбогдох мэдээлэл
  • Гэр бүлийн түүх болон удмын бичиг хөтлөх интернет заавар. Дэлхийн хамгийн том ургийн бичиг хөтлөх сайтыг ашиглан зааж өгнө.
  • Амжилтайгаар суралцаж, өндөр боловсрол эзэмших арга. 
  • General Chef компаны тахианы мах, зууш, ундаа үнэгүй үйлчлэх болно.
  • Хөгжөөнт тоглоомууд гэсэн сонирхолтой зүйлс байгаа юм байна.

Та бүхэн сонирхож байвал сүмийн 463001 дугаарын утсаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.