Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тэргэнцэр хандивлав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тэргэнцэр хандивлав

“Бяцхан сувд” хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд асрах төв нь тэдгээр хүүхдүүдэд өөрсдийн хөдөлгөөн ба биеэ хэрхэн захирахад туслах зорилгоор хүүхэд бүртэй нэг бүрчлэн ажилладаг. Манай байгуулага тэдэнд тэргэнцэр болон бусад хөдөлгөөнд туслах хэрэгслүүд мөн тэдээр хүүхдүүдийн амьдрал ахуйд тус нэмэр болох хөргөгч болон гааал тогооооны тоног төхөөрөмжүүд хандивлалаа. Тус төвд өдөр бүр 9-20  хүүхэд ирдэг. Асар олон гайхалтай сүмийн гишүүдийн өгөөмөр хандивын үрээр эдгээр хүмүүнлэгийн үйлс хийгдэх боломжтой болдог билээ.