Сүмийн түүх: 1998 он

Сүмийн түүх: 1998 он

ШИНЭ САЛБАРУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

ШИНЭ САЛБАРУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

1998.01.01. Азийн Бүсийн Ерөнхийлөгчийн Зөвлөл өөрчлөгдөж шинэ Ерөнхийлөгчөөр Жон Х.Гроберг, Зөвлөхүүдээр Крее-Л.Коффорд, Ричард Е.Кук нар дуудагдав.

1998.02 сар. Ахлагч нар Сэлэнгийн Сүхбаатарт мөн Сайншанд,  эртний хот Хархоринд Сайн Мэдээ зааж эхэлжээ. 

1998.02 сар.

1998.03 сар. Монголын Дээд Боловсролыг Дэмжих Сан гуравдугаар сард явагдах Англи Хэлний Сургалтын Төслийг хариуцахгүй болсноо мэдэгдсэн байна.

1998.03 сар.

1998.03 сар. Улаанбаатар Дүүргийн гурван Салбар зургаан Салбар болон хуваагдав.

1998.03 сар.

1998.05 сар. Ахлагч нар Ховдод дахин Сайн Мэдээ зааж эхэлжээ.

1998.05 сар.

1998.09 сар. Сүмийн Үйлчлэлийн Төв нээгдэж Номлолын Албаны захирлаар Ахмад Номлогч хос Ахлагч ба Систер Миллер нар үйлчилж байжээ.  

1998.09 сар.

1998.06 сар. Ховд салбар зохион байгуулагдав. 

1998.06 сар.

1998 он. Бүрэн цагийн номлогч нар Хөвсгөл аймагт сайн мэдээг тунхагласан байна.  

1998 он.

1998.08.13. Азийн Бүсийн Ерөнхийлөгч Жон Х.Гроберг чөлөөлөгдөж, шинэ Ерөнхийлөгч Крее-Л.Коффорд, Нэгдүгээр Зөвлөх Ричард Е.Кук, Хоёрдугаар Зөвлөх Х.Браун Ричард нар дуудагджээ.

1998.08.18. Улаанбаатар болон Оросын Номлолд үйлчилж буй хорин эгч, ирэх сард Номлолд үйлчлэх хоёр эгч нар Хонг-Конгийн Ариун Сүмд орж хувийн хишгээ авсан байна. Энэ ажилд Буцаж Ирсэн Номлогч  Д.Мөнхцэцэг эгч орчуулагч, хөтөчөөр үйлчилжээ. 

1998.12.31. Монгол, Улаанбаатар Дүүргийн Ерөнхийлөгчийн Зөвлөхүүдээр Гансүх болон Ганболд нар дуудагдав.

1998.12.31. Энэ өдөр Монголын Улаанбаатар Номлолын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөхүүдэд хүндэт  Ахлагчид Давид Төйуер, Жеймс Паркинсон болон Харлан Кларк нар дуудагджээ

1998.12.31. Бүрэн Цагийн 80 Номлогч Улаанбаатар Номлолд үйлчлэхээр гарчээ.

Мөн 1998 оны турш Орчуулгын Зөвлөл Мормоны номыг орчуулан ажилласан байна.