Ерөнхий Чуулган

Ерөнхий Чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 186 дахь Ерөнхий Чуулган дэлхий даяар 2016 оны 4-р сарын 2,3-ны Бямба, Ням гаргуудад АНУ-ын Солт Лейк хотоос шууд дамжуулан 197 орны гишүүдэд 94 орны хэлээр орчуулагдан хүргэгдэх бөгөөд 2016 оны 4-р сарын 9, 10-ны Бямба, Ням гаргуудад орчуулагдан дахин хүргэгдэх болно.

Монгол улсад сүмийн байруудаар дамжуулан дараах хуваарийн дагуу хүрэх болно.

4-р сарын 9-нд:              

  • 10:00 цагт Өглөөний хуралдаан
  • 13:00 цагт Үдээс хойшхи хуралдаан
  • 16:00 цагт Санваартын хуралдаан

4-р сарын 10-нд:            

  • 10:00 цагт Өглөөний хуралдаан
  • 13:00 цагт Үдээс хойшхи хуралдаан

Нийт гишүүд болон сонирхсон хүмүүсийг тус тусын сүмийн байруудад дээрх цагуудад цуглахыг урьж байна.